ObjectMachineYoM
41338İşleme merkezi - üniversal - DMG DMC 200 U 2001
38777İşleme merkezi - dikey - DMG DMU 100 T 2000
38999İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 40 EVO 2012
41601İşleme merkezi - dikey - DMG DMU 50 T 1997
41404İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 60 P HI-DYN 2000
41600İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 80 P 2005
39959Tespit araçları - DMG DMU 80 P
41598Freze makinesi - MAHO MH 400 E 1987