ObjectMachineYoM
41821İşleme merkezi - dikey - DMG DMC 63 V 2000
38777İşleme merkezi - dikey - DMG DMU 100 T 2000
38999İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 40 EVO 2012
41601İşleme merkezi - dikey - DMG DMU 50 T 1997
41404İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 60 P HI-DYN 2000
39959Tespit araçları - DMG DMU 80 P
41598Freze makinesi - MAHO MH 400 E 1987
42050Freze makinesi - üniversal - MAHO MH 600 E