ObjectMachineYoM
40765İşleme merkezi - dikey - DMG DMC 1035 V ECO 2012
40767İşleme merkezi - dikey - DMG DMC 1035 V ECO 2012
40787İşleme merkezi - dikey - DMG DMC 104 V LINEAR 2003
39695İşleme merkezi - dikey - DMG DMC 70 V 1999
40806İşleme merkezi (APC) - DMG DMF 300 LINEAR 2002
38777İşleme merkezi - dikey - DMG DMU 100 T 2000
40587İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 125 T 1999
38999İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 40 EVO 2012
40874İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 60 T 2001
38778İşleme merkezi - üniversal - DMG DMU 80 P 1998
40162İşleme merkezi - yatay/dikey - DMG DMU 80 P 1997
39959Tespit araçları - DMG DMU 80 P