ObjectMachineYoM
40034Stiskalnica za bombiranje - SCHLEIFSTEIN RHP 500/4,5 + VMB 44 1991