ObjectMachineYoM
23051Priprava za hladilno sredstvo - POSITECH DPT 2004
23047Priprava za hladilno sredstvo - POSITECH XBF 500 2000