ObjectMachineYoM
40212Wire-Bandsaw horizontal - HEMA PSM2500 2017
40358Tračna žaga - vertikalna - HEMA UH700 1982
40858Tračna žaga - HEMA UH800 1995