Polovne prese za fino prosecanje
ProdEq je vodeći snabdevač polovnih i remontovanih
mašina za industriju koja se bavi finim prosecanjem.
 
Remont
ProdEq tesno sarađuje sa VENTA-PRES, i drugom generacijom firmi za porodični biznis iz Španije. ProdEq preuzima odgovornost za marketinške aktivnosti, VENTA vrši remont, popravke i servisira mehaničke prese za fino prosecanje.
 

Da li Vam je poznata ova situacija?
Imate presu za fino prosecanje kojoj je neophodan hitni remont. Ali za remont su Vam potrebni meseci a Vi to ne možete da dozvolite. I tako Vi sve više i više trošite vremena i ulažete u popravke, sve dok...

Rešenje:
Dozvolite da mi za Vas remontujemo drugu presu i zamenimo je za Vašu staru.

Oslonite se na nas kada su u pitanju:
[Auflistung Maschinen]


Uvek imajte na umu: Mi volimo da u zamenu uzimamo “starudije”.