ObjectMachineYoM
38276CNC dugohodni automat za struganje - TORNOS DECO 2000/26 2002
38920CNC dugohodni automat za struganje - TORNOS DECO 20A 2004
38275CNC dugohodni automat za struganje - TORNOS DECO-2000/20 2001
38615CNC dugohodni automat za struganje - TORNOS DELTA 20/5 2011
39022viševretni automat za struganje - TORNOS MULTISWISS 6/14 2014
39024viševretni automat za struganje - TORNOS MULTISWISS 6/14 2013