ObjectMachineYoM
40301presa - hidraulićna - - MÜLLER 1970 / 2013
40837presa za izvlačenje - hidraulična - - MÜLLER KEZ 250-12.5/5.1.1 1980