ObjectMachineYoM
40746uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
LARA DHP - 1600/5000
2015      
37839Rotary Swaging Machine
FELSS HA40-1VUE
2008      
39518uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
FECKER
2004      
40670uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
ITB CAR 150/7-60/1600
2003      
39692Direct Feed Coil Line
SARONNI R44/300/9/4-04/B
2001      
36504Spline Rolling Machine
PROFIROLL ROLLEX
2000      
39114uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
ARKU AH 5000/500 MSG-4Q
1999      
40462uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
KOHLER KRE 50.400/9
1998      
40834Direct Feed Coil Line
ESIMEC
1996 / 2020      
33963uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
DREHER
1996      
40509uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
SCHMID HR10
1993      
40486uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
ITB CA 250/87/1400
1991      
30920uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
KOHLER
1991      
12120presa sa oscilirajućim kalupom
SCHMID T200
1990      
40506uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
SCHMID HR10
1988      
37593uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
SCHLEICHER RML 6-96/160-300
1987      
36661uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
SCHLEICHER
1987      
38772uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
GSW SCHWABE CA 160/R96/1400 SAT
1982      
38463mašina za fino ispravljanje
SCHUBERT WMO/150
1981      
40318presa sa vretenom
ZARZ LN3
1980      
40508uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
SCHMID HR10
1979      
39960presa za hladno kovanja sa kolenatsom polugom
GRAEBENER GK 180
1969      
38464mašina za fino ispravljanje
SCHUBERT WMO
1964      
40472uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
HMS
     
40299presa sa vretenom
DELLAVIA BRENNERO 200
     
40941mašina za ispravljanje (traka)
LASA ZIG-ZAGHD28CNEP
     
40943uređaj za odmotavanje trake i mašina za ispravljanje
LDM
     
40317presa sa vretenom
DELLAVIA SPOLETO 150