ObjectMachineYoM
39621uređaj za rashladno sredstvo
TECHNOTRANS TOOLSMART BT.3000
2018   
39345uređaj za rashladno sredstvo
CLEAR STREAM MMF-49-69
2016   
39622uređaj za rashladno sredstvo
ELMIRA HO-BELT-01
2015   
39629uređaj za rashladno sredstvo
ELMIRA PROTOTYPE
2014   
38389uređaj za rashladno sredstvo
KNOLL KF 400/2700
2010   
39955uređaj za prethodno podešavanje alata
ZOLLER VENTURION 450
2007   
39620uređaj za rashladno sredstvo
RUEZ
2004   
23051uređaj za rashladno sredstvo
POSITECH DPT
2004   
23047uređaj za rashladno sredstvo
POSITECH XBF 500
2000   
39909uređaj za prethodno podešavanje alata
KELCH TRABANT 381-3/C
2000   
39908uređaj za prethodno podešavanje alata
KELCH MESSMA
1983   
39313okrugli obrtni sto
HOFMANN RWNC-220
   
39959sredstva za stezanje
DMG DMU 80 P