ObjectMachineYoM
37267mašina za savijanje lima sa četiri valjka - HAEUSLER VRM-HY 3000-120 2010