ObjectMachineYoM
39960presa za hladno kovanja sa kolenatsom polugom - GRAEBENER GK 180 1969