ObjectMachineYoM
39983mašina za kantovanje, mašina za zakretno savijanje - FASTI 215-25-5 CNC 4000 1991